Autoryzowany Serwis ATMOS Chrást, s. r. o.

Dojazd do klienta na terenie całej Polski

Nasz serwis kompresorów to przede wszystkim gwarancja fachowej i rzetelnej usługi. Niezwłoczna reakcja na zgłoszenie oraz dostępność części eksploatacyjnych. Nasi serwisanci regularnie przechodzą szkolenia zorganiozwane przez ATMOS Chrást, s. r. o.

Profesjonalny serwis kompresorów ATMOS Chrást to:

- błyskawiczna reakcja na Państwa zgłoszenie serwisowe
- bezpłatna diagnoza problemu w przypadku zlecenia naprawy
- gwarancja rzetelnie i fachowo wykonanej usługi
- zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
- ogólnopolski zasięg
- bezkonkurencyjne ceny usług i części zamiennych i eksploatacyjnych
- bezpłatny monitoring serwisów kompresorów

Serwis na terenie całej Polski

Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne kompresorów (sprężarek) śrubowych i tłokowych

- Ogólna ocena stanu kompresora (sprężarki)
- Wymiana materiałów eksploatacyjnych filtrów oleju, filtrów powietrza, separatorów pasów napędowych, tkanin filtracyjnych, termostatów, oleju
- Kontrola pracy urządzenia – sprawdzanie ustawień przekładni pasowej, naciągu pasów napędowych lub ustawienia sprzęgła, temperatura pracy

Doświadczony serwis

Okresowy remont kompresora śrubowego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, kabli
- Sprawdzenie poziomu oleju
- Sprawdzenie szczelności połączeń pneumatycznych
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie filtra powietrza i oczyszczenie
- Sprawdzenie nastaw serwozaworu
- Sprawdzenie stanu technicznego silnika
- Sprawdzenie drgań silnika
- Sprawdzenie giętkich przewodów olejowych
- Sprawdzenie szczelności uszczelek układu olejowego
- Sprawdzenie wkładki sprzęgła
- Sprawdzenie styczników
- Sprawdzenie rezystancji izolacji silnika
- Sprawdzenie kratki chłodnicy
- Sprawdzenie podłączenia elektrycznego silnika
- Sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych
- Oczyszczenie zewnętrznych powierzchni sprężarki
- Oczyszczenie silnika elektrycznego

- Oczyszczenie filtra chłodnicy / obudowy
- Oczyszczenie filtra serwozaworu
- Smarowanie łożysk silnika
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana oleju
- Wymiana filtra oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana filtra chłodnicy / obudowy
- Wymiana uszczelek zaworu MPV min. ciśnienia
- Wymiana uszczelek zaworu próżniowego
- Wymiana przewodów rurowych giętkich
- Wymiana termostatu obiegu oleju
- Wymiana uszczelek zaworu odpowietrzenia
- Wymiana wkładki sprzęgła
- Wymiana uszczelek układu olejowego
- Wymiana manometru
- Wymiana łożysk silnika
- Pełne sprawdzenie poprawności działania

Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

- Filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju puszkowe oraz wgłębne, łożyska
- Koła pasowe i pasy napędowe klinowe, pasy klinowe zębate
- Shell- oleje do kompresorów śrubowych i tłokowych
- Części do sprężarek uszczelnienia, części do zaworów ssących, zaworów minimalnego ciśnienia
- Styczniki, styki pomocnicze, przemienniki częstotliwości, wyłączniki termiczne, przekaźniki
- Pierścienie i tuleje tłokowe, komory uszczelniające, nakrętki zabezpieczające korki wlewu i spustu oleju, wzierniki oleju

Części do sprężarek
Śruba ATMOS

Problemy i usterki użytkowników sprężarek

Największym problemem niesprawnych sprężarek mogą być różnorakie czynniki. Jednym z nich może być nieodpowiednia temperatura robocza sprężarki. Pomiaru tego wskaźnika dokonujemy za pomocą strumienia mieszanki olej/powietrze pomiędzy zbiornikiem, a stopniem śrubowym. Wynikiem takiej sytuacji jest inna temperatura sprężonego powietrza niż kompresora, ponieważ jest one pozbawione oleju i chłodzone. Średnią temperaturą sprawnej sprężarki jest przedział 80 - 90 stopni C. Temperatura wyższa niż 90 stopni C może świadczyć o uszkodzonym chłodzeniu, które może powstawać przy nieodpowiedniej wymianie powietrza lub przez zbyt wysoką tempearturę czynnika chłodzącego. Częste wahania temperatury spowodowane są zakłóceniami przepływu powietrza. Przyczyną takich zakłóceń może być rozszczelnienie instalacji, awaria pompy wody lub zatkanie przewodów. Temperatura sprężarek może również wzrastać stopniowo poprzez zapychanie się przewodów, zanieczyszczenia pyłami i innymi zanieczyszczeniami z powietrza bądź olejem. Urządzenia chłodzone cieczą mogą podnosić temperaturę poprzez działanie niekorzystnych czynników i zanieczyszczeń z chłodziwa. Innymi przyczynami może być zużycie się wentylatora lub pomp wody.

strzałka do góry